Γιατί τα βιβλία προγραμματισμού δεν βγαίνουν σε audiobooks

0

Να γιατί.