Ζουν ανάμεσά μας #3: Ο Κωδικάσχετος

0

Ο Κωδικάσχετος είναι μια οικεία και γραφική φιγούρα της σύγχρονης Ελληνικής πληροφορικής, κάτι σαν τον Καραγκιόζη. Είναι, συνήθως, κάποιος εξωτερικός σύμβουλος που σας φόρτωσε η διοίκηση προκειμένου να σας «διαφωτίσει» σχετικά με τις τεχνολογίες που (η διοίκηση πιστεύει ότι) δεν αξιοποιείτε αρκετά αποτελεσματικά. Η πρώτη εντύπωση που δίνει όταν κάποιος (που ανήκει στα ανώτατα κλιμάκια του management) τον γνωρίσει είναι οτι οι γνώσεις του εκτείνονται σε τέτοιο επίπεδο που πλέον υπάρχει ειδική κατηγορία για αυτόν στο Trivial ωστε να κερδίζει αυτόματα μόλις έρθει η σειρά του για να μην κουράζονται και οι  υπόλοιποι παίχτες.

Ομως στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι οτι ο Κωδικάσχετος έχει «ακαδημαϊκή» εμπειρία. Με την κακή έννοια. Τόσο ακαδημαϊκή που πιστεύει ότι το Linq είναι ορθογραφικό λάθος. Τα datasets τα έχει δει σε επίπεδο xml και μόνο, πιστεύει ότι WPF, WCF και MVC είναι βαθμοί αξιωματικών στο Ναυτικό, ενώ οι απαντήσεις του σε σχέση με τα generics είναι... γενικές.

Ο Κωδικάσχετος θα επιχειρήσει, με ύφος χιλίων καρδιναλίων, δύο χιλιάδων αρχιεπισκόπων και τριών χιλιάδων υφυπουργών να σας καθοδηγήσει, αξιολογώντας τον κώδικά σας ποσοτικά. Θα μετρήσει functions (αν χρησιμοποιείτε anonymous μαύρο φίδι που σας έφαγε – δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει), γραμμές κώδικα (και τις κενές, οπότε αν θέλετε αύξηση το Enter είναι φίλος σας) και DLLs (βάλτε στο bin σας καμμια πενηνταριά φουσκωμένα, μαζί με τα pdb τους). Μπλοκάρετέ τον με Τ4 templates τα οποία θα δημιουργούν παντελώς άχρηστο κώδικα τον οποίο έπειτα απλά θα διαγράψετε, και φανείτε συγκαταβατικοί και συνεργάσιμοι. Οταν χορτάσουν υποδείξεις οι Κωδικάσχετοι έχουν την τάση να αποχωρούν. Εναλλακτικά, ανοίξτε το virtual machine με DOS και Clipper που είχατε για τέτοιους σκοπούς ζωντανό από τον προηγούμενο αιώνα και φανείτε να ακούτε με προσοχή τις υποδείξεις του για την ποιότητα του κώδικά σας, μια και θα βρεθεί στο στοιχείο του. Θα ξεκουμπιστεί κάποια στιγμή, δεν θα ξεκουμπιστεί;

Σχόλια (5) -