Η λύση στο πρόβλημα

0

Αν όλα τα άλλα αποτύχουν, μπορείτε πάντα να δοκιμάσετε αυτό που ο φίλος μας ο Γιώργος αλίευσε και μας προτείνει. Για εγγυημένα αποτελέσματα δεν ξέρουμε, πάντως είναι μια επιλογή και αυτή. 

 

Σχόλια (2) -