Για να καταλάβεις τις αναδρομές...

0

Μεθοδος εφαρμογής:

1. Το λέτε αυτό σε ένα πρωτοετή φοιτητή πληροφορικής.

2. Παρακολουθείτε το εγκεφαλικό stack overflow που θα προκύψει

3. Παρακολουθείτε το φοιτητή να αλλάζει αντικείμενο σπουδών

4. Στοχος επετεύχθη, ο ανταγωνισμός μειώθηκε κατά 1.